Uveřejnění článku v Nature photonics

Mezinárodnímu týmu vědců, pod vedením dr. T. Čižmára, nyní působícím na ÚPT AV ČR se podařilo pomocí optického vlákna vytvořit optické pasti podobné miniaturní protonové krosně od „Krotitelů duchů“, které umožní manipulace s mikroskopickými objekty a také studium mechaniky buněk i bio-molekul hluboko uvnitř živých tkání. Článek o experimentálním potvrzení tohoto principu právě vyšel v nejnovějším čísle prestižního vědeckého časopisu Nature Photonics.
U této příležitosti byla  vydána TZ, kterou převzala ČTK.


O této události dále informovala tato média: ceskatelevize.cz, relax.lidovky.cz, ČRo (11. 12. 2017 8:05 na Českém rozhlase Dvojka, 8:25 na Českém rozhlase Plus, 14:35 v pořadu Magazín Leonardo taktéž na ČRo Plus.), Lidové noviny

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/2325826-vedci-zdokonalili-opticke-pasti-jsou-jako-z-filmu-krotitele-duchu
https://relax.lidovky.cz/vedci-zdokonalili-opticke-pasti-jsou-jak-z-filmu-krotitele-duchu-phq-/veda.aspx?c=A171206_173535_ln_veda_ele#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_relax&utm_content=main   
http://www.radio.cz/cz/rubrika/bulletin/denni-souhrn-zprav-2017-12-07
http://www.radio.cz/cz/rubrika/zpravy/vedci-zdokonalili-opticke-pasti-jsou-jak-z-filmu-krotitele-duchu
https://www.novinky.cz/veda-skoly/457514-nove-opticke-pasti-umozni-bezpecne-studium-zivych-bunek.html

 

Nature photonics  Nature photonics

 

esif

PROJEKT: HOLOGRAFICKÁ ENDOSKOPIE PRO IN VIVO APLIKACE;
REGISTRAČNÍ Č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000476