Uveřejnění článku v ACS Photonics

Vývoj materiálů s neobvyklými optickými vlastnostmi je jedním z hlavních cílů současného výzkumy fotoniky. V této práci (Brzobohaty a kol., ACS Photonics (2019) https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsphotonics.8b01331) studujeme koloidní optické vlnovody sestavené světlem. Ukazujeme robustní nelineární optické vlastnosti těchto vlnovodů, které vedou k optickým vlastnostem  pozoruhodně podobným charakteristikám materiálu s gradientním indexem lomu. Tento článek byl  prezentován v časopise Nature Photonics sekci News and Views https://www.nature.com/articles/s41566-019-0381-y

 

TOC