Úmrtí prof. Delonga

Mezi největší vědecké úspěchy prof. A. Delonga patří pionýrské práce na poli metodiky elektronové mikroskopie, díky nimž je po právu považován za zakladatele elektronové mikroskopie v Československu. Na tyto práce navazuje dlouholetý vývoj a precizování jednotlivých metod, například v oblasti holografického zobrazování, emisní elektronové mikroskopie, mikroskopie velmi pomalými elektrony a prozařovací mikroskopie v oblasti nízkých energií.

Pod jeho vedením vznikaly v ÚPT nové prototypy, které po čtyřicet let ovládly trh východního bloku. V roce 1958 dostal jeho tým na světové výstavě EXPO v Bruselu zlatou medaili za prototyp stolního elektronového mikroskopu BS242. Funkci ředitele Ústavu přístrojové techniky vykonával téměř 30 let (od roku 1961 až do r. 1990), po roce 1989 rovněž působil na pozici místopředsedy ČSAV (dnes AV ČR) a místopředsedy vlády České a Slovenské federativní republiky pro vědeckotechnický rozvoj. Prof. A. Delong byl nositelem řady vyznamenání za jedinečné konstrukce, zejména za první československý elektronový mikroskop (1953), za konstrukční práce v oboru elektronové mikroskopie (1956), dále byl laureátem Národní ceny vlády České republiky, Česká hlava (2005). Cenu Česká hlava dostal prof. A. Delong za celoživotní vědecký přínos a rozvoj v oblasti elektronové mikroskopie v Československu a přenos oborového know-how do průmyslového využití, byl rovněž laureátem Ceny Československé mikroskopické společnosti za významné zásluhy v mikroskopii za rok 2004. Publikoval více než 120 odborných studií, řadu konferenčních příspěvků a dvě monografie o elektronové mikroskopii. Ještě ve svých devadesáti letech byl aktivním zaměstnancem v brněnské firmě, jejíž zakladatelé ji pojmenovali na jeho počest – Delong Instruments. I nadále působil menším úvazkem ve své původní domovské instituci - Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně. Dne 28. října 2015 jej prezident Miloš Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy.

Během svého dlouhého aktivního života prof. A. Delong vychoval dlouhou řadu odborníků, kteří nadále rozvíjí obor elektronové mikroskopie v České republice i v zahraničí, v akademických institucích i v průmyslové sféře a přispívají k rostoucímu celosvětovému renomé české elektronové mikroskopie.


Ing. Ilona Müllerová, DrSc., ředitelka ÚPT AV ČR

Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D., vedoucí oddělení Elektronová mikroskopie

Ing. Pavel Jurák, CSc., předseda Rady ÚPT AV ČR

prof. Delong 

 prof. Delong

Experimentální prozařovací elektronový mikroskop - 100 kV (L. Zobač, V. Drahoš, J. Speciálný, a sedící A. Delong) rok 1954