Technologie pro pokročilou optiku a její průmyslová aplikace

481201

Technologie pro pokročilou optiku a její průmyslová aplikace

Předmětem předkládaného projektu je realizace výzkumných a vývojových aktivit v oblasti optických prvků. Projekt bude řešen v účinné spolupráci mezi IQS nano s.r.o. a Ústavem přístrojové techniky AV ČR v. v. i. V předkládaném projektu jde především o výzkum a vývoj prototypů zařízení pro zápis laserovým svazkem a vývoj funkčních k bandážování vysokootáčkových rotorů a vývoj funkčních záznamů mikroreliefních předloh optických prvků.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Mojmír Šerý, Ph.D.
Řešitel: 
Šerý Mojmír - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Matějka Milan - IQS nano s.r.o.

Agentura: 
MPO
Reg. č.: 
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020294
Datum od: 
15. 1. 2020
Datum do: 
31. 12. 2022