SUPER-PIXELY: Měníme způsob jak vidíme svět

Skupina komplexní fotoniky, ÚPT AV ČR, získala grant EC FET pro projekt SUPERPIXEL ve spolupráci s University of Glasgow, Max Planck Institute v Erlangenu a Politechnico di Milano.
Projekt bude veden Stevenem Simpsonem ve spolupráci s Johannou Traegaardh.
V tomto projektu budeme vyvíjet a používat nový typ světelného senzoru, "Super-Pixel", který detekuje nejen intenzitu světla, ale také jeho fázi a polarizaci.
Snímač je integrované fotonické zařízení založené na síti několika set interferometrů Mach-Zehnder. Snímač také umožňuje komplexní manipulaci se světlem na čipu a může být použit jako převaděč konfigurovatelného režimu, který by mohl změnit způsob, jakým provádíme zobrazovací experimenty.
Takový snímač může být použit pro řadu aplikací, jako je detekce nano-částic, kompaktní zobrazovací systémy kompenzované atmosférou a multimodová optická endoskopie.

superpixels