Studium interakce levitujících částic v optické kavitě

753301

Studium interakce levitujících částic v optické kavitě

Pohyb opticky levitované nanočástice ve vysokém vakuu je dostatečně dobře izolován od prostředí s pokojovou teplotou, což spolu s nedávno vyvinutou metodou chlazení pomocí koherentního rozptylu v optické kavitě, umožnilo spolupracující skupině ve Vídni dosáhnout zchlazení jejího pohybu až k základnímu kvantovému stavu. Tato metoda tak připravila cestu k dalším experimentům s nanočásticemi v kvantovém režimu. V rámci tohoto projektu zkombinujeme naše rozsáhlé znalosti v oblasti optického vázání částic s metodami vyvinutými ve Vídni s cílem zvýšit optické síly mezi dvěma a více levitujícími nanočásticemi. To nám umožní studovat jejich kolektivní stupně volnosti a zkoumat kvantové interakce mezi opticky vázanými částicemi ve vysokém vakuu.

Řešitel v ÚPT: 
Mgr. Oto Brzobohatý Ph.D.
Řešitel: 
Brzobohatý Oto - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
21-19245K
Datum od: 
1. 1. 2021
Datum do: 
31. 3. 2024