Spektroskopie a mikroskopie chemických látek v ledu pro environmentální a farmaceutické účely

583002

Spektroskopie a mikroskopie chemických látek v ledu pro environmentální a farmaceutické účely

Led je málo prozkoumané reakční médium, které katalyzuje množství procesů a reakcí, některé z nich, jako například bromová exploze a následné ničení ozonové vrstvy, mají velký dopad na životní prostředí. Přírodní led je hostitelem mnohých látek; jejich konkrétní umístění na ledu a chemická identita však nejsou doposud dostatečně objasněny, přestože zásadně ovlivňují jejich (foto)reaktivitu. V projektu chceme zkoumat chování chemických látek na/v ledu pomocí optické spektroskopie a environmentální elektronové mikroskopie. Zejména chceme přispět k porozumění vlivů, které způsobují poškození proteinů při jejich zamrazení a lyofilizaci, ovlivňují acidobazické chování povrchu mořského ledu, ovlivňují strukturu látek při vitrifikaci pro elektronovou kryo-mikroskopii. Chceme zvýšit porozumění chování nečistot v různých modifikacích ledu, sledovat dynamiku ledových vzorků a ledových květů. Získané informace jsou potřeba například ke správnému parametrizování environmentálních modelů osudů přírodních látek na ledu, předpovědím chování komet či pro bezztrátové mrazení enzymů.

Řešitel v ÚPT: 
doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc.
Řešitel: 
Heger Dominik - Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Spoluřešitelé: 

Neděla Vilém - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
TA ČR
Reg. č.: 
19-08239S
Datum od: 
1. 1. 2019
Datum do: 
31. 12. 2021