Souhra konvektivního přenosu tepla a turbulentních proudění s rotací v klasických a kvantových fázích kryogenního helia

343003

Souhra konvektivního přenosu tepla a turbulentních proudění s rotací v klasických a kvantových fázích kryogenního helia

Navrhujeme studium vzájemně se doplňujících klasických a kvantových tepelných toků a turbulentních proudění s důrazem na jejich souhru s rotací. Navrhneme a vyrobíme dvě rotující platformy. Jednu k experimentálnímu studiu rotující turbulentní Rayleighovy-Benardovy konvekce s důrazem na odchylky vlastností pracovní látky od Oberbeckovy-Boussinesquovy tekutiny. Na základě teoretické/numerické předpovědi pro kulově symetrický protiproud normální a supratekuté složky supratekutého helia vyšetříme proudový fázový diagram tepelného protiproudu v kulové a válcové symetrii v klidu a ve stavu rotace na druhé platformě s cílem hlubšího pochopení zákonitostí komplementárních klasických a kvantových turbulentních proudění.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Pavel Urban, Ph.D.
Řešitel: 
Skrbek Ladislav - Univerzita Karlova, MFF
Spoluřešitelé: 

Urban Pavel - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA-20-00918S
Datum od: 
1. 1. 2020
Datum do: 
31. 12. 2022