Slavnostní otevření nové laboratoře vysokorozlišovací environmentální rastrovací elektronové mikroskopie

Dne 8. prosince 2015 byla na půdě ÚPT slavnostně otevřena nová laboratoř vysokorozlišovací environmentální rastrovací elektronové mikroskopie v rámci projektu Strategie AV21, program „Diagnostické metody a techniky“.

Slavnostního otevření se zúčastnila řada významných vědců RNDr. Jan Šafanda, CSc., Peter Gemainer, PhD., DSc., prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc., doc. RNDr. Michal Roth, CSc., doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, představitelé Jihomoravského kraje Mgr. Václav Božek, CSc., Ing. Lucie Mezníková za Magistrát města Brna a zástupci výrobců elektronových mikroskopů RNDr. Jiří Očadlík, Mgr. Jan Antl a RNDr. Petr Horodyský, Ph.D.

Celé akce se zúčastnilo na 50 vážených hostů z řad pracovníků Akademie věd ČR a vysokých škol. Na úvod slavnostního otevření proběhly referáty ředitelky ÚPT Ing. Ilony Müllerové, DrSc., místopředsedy Akademie věd České republiky RNDr. Jana Šafandy, CSc., člena Rady Jihomoravského kraje Mgr. Václava Božka, CSc. a víceprezidenta FEI Czech Republic s. r. o. RNDr. Jiřího Očadlíka. Představení nové laboratoře se ujal Ing. Vilém Neděla, Ph.D., vedoucí týmu environmentální elektronové mikroskopie na ÚPT. Po slavnostním přestřižení pásky ředitelkou ÚPT a předními představiteli Akademie věd ČR, byli všichni pozvaní hosté seznámeni s novou laboratoří a environmentálním rastrovacím elektronovým mikroskopem QUANTA 650 FEG.

Důležitou součástí slavnostního otevření byly také diskuze o možné budoucí spolupráci a využití nové laboratoře. Konání této akce je nejdůležitější bod aktivity pro rok 2015. K průběhu slavnostního otevření nové laboratoře byla vydána tisková zpráva (zde), která byla poskytnuta ČTK a která proběhla procesem mediálních výstupů AV ČR.

 

av21   av21

 

av21