SEMINÁŘ A WORKSHOP AV21 „SVĚTLO VE SLUŽBÁCH SPOLEČNOSTI 2017“ Na téma: Telekomunikační optická vlákna v metrologii

Ve dnech 10. 10. 2017 – 11. 10. 2017 se v Hotelu Akademie konal seminář se zaměřením na nové trendy využívání světla a optických vláken pro realizaci optických senzorů a senzorových sítí s využitím stávajících telekomunikačních optovláknových sítí.
Telekomunikační optovláknové sítě lze s úpravami využít nejen pro sběr dat a měření, ale také pro distribuci přesných frekvencí a času pro průmyslové i výzkumné partnery. Tyto techniky tak mohou v budoucnu výrazně zvýšit přesnost těchto systémů a snížit náklady na jejich opakovanou kalibraci.
Na semináři byly prezentovány a diskutovány zkušenosti a nejnovější trendy v uvedených oblastech. Zúčastnilo se ho 25 účastníků z řad veřejného a firemního sektoru.
Workshop byl organizován Ústavem přístrojové techniky AV ČR, v rámci projektu Strategie AV21, výzkumný program „Světlo ve službách společnosti“. Hlavním koordinátorem semináře byl dr. Břetislav Mikel z ÚPT AV ČR, oddělení Koherenční optika, skupina Koherentní lasery a interferometrie.

Program zde

av21

 

av21