SEMINÁŘ A WORKSHOP AV21 SVĚTLO VE SLUŽBÁCH SPOLEČNOSTI 2017 Na téma: Jaderná bezpečnost

Ve dnech 9. 10. 2017 – 10. 10. 2017 se v Hotelu Akademie konal dvoudenní seminář a workshop, který byl zaměřen na nové trendy využívání světla pro měření v jaderných elektrárnách.
„Prostřednictvím světla lze měřit vlastnosti kritických struktur, ionizující záření i chemické složení atmosféry s vysokou přesností a dlouhodobou opakovatelností. Tyto systémy tak mohou v budoucnu výrazně zvýšit bezpečnost jednotlivých provozů i celých jaderných elektráren“ vysvětluje dr. Břetislav Mikel z ÚPT
Na semináři, kterého se zúčastnilo v průběhu dvou dní 14 účastníků, byly prezentovány zkušenosti a nejnovější trendy v měření pomocí světelného záření. Zvláštní pozornost pak byla věnována využití optických vláken při konstrukci senzorů a pro komunikaci mezi jednotlivými systémy ve specifickém prostředí jaderných elektráren.
Workshop byl organizován Ústavem přístrojové techniky AV ČR, v rámci projektu Strategie AV21, výzkumný program „Světlo ve službách společnosti“. Hlavním koordinátorem semináře byl dr. Břetislav Mikel z ÚPT AV ČR, oddělení Koherenční optika, skupina Koherentní lasery a interferometrie.

Program zde

 

av21  av21  av21

 

av21