Seminář s ukázkami měření přenosu tepla blízkým polem za nízkých teplot

Dne 4. listopadu 2015 se v Ústavu přístrojové techniky AV ČR konal seminář s ukázkami měření přenosu tepla blízkým polem za nízkých teplot pro zájemce zájemce - účastníky mítinku Quantiheat, pořádaného v ČMI Brno. V provozu byl předveden v ústavu vyvinutý přístroj EWA (Evanescent Wave Apparatus). Přístroj měří tepelný tok mezi dvěma planparalelními plochami s nastavitelnou mezerou od jednotek do desítek mikrometrů při kryogenních teplotách.

Seminář byl realizován v rámci projektu Strategie AV21, který podporuje program “Diagnostické metody a techniky”, jehož garantem byl Ing. Aleš Srnka, CSc., vedoucí skupiny Kryogenika a supravodivost, Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

 

av21