Seminář s praktickými ukázkami měření emisivit pro zástupce firmy RUAG GmbH, Vídeň, Rakousko

Dne 7. října 2015 proběhl úzce specializovaný ústavní seminář s praktickými ukázkami měření emisivit pro zástupce firmy RUAG GmbH, Vídeň, Rakousko. Pracovníkům firmy byl rovněž předveden přístroj „Spaceman“, který měří tepelnou vodivost prokladů superizolací v závislosti na přesně kontrolovaném přítlaku. Seminář pro zahraniční posluchače se konal v rámci projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky”. Garantem semináře byl Ing. Aleš Srnka, CSc., vedoucí skupiny Kryogenika a supravodivost, Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

 

av21