Sekání NCK CEPO

Dne 22. ledna 2020 proběhlo v přednáškovém sále Ústavu přístrojové techniky AV ČR setkání Centra elektronové a fotonové optiky (CEPO) v rámci programu Národní centra kompetence 1. Setkání se zúčastnilo více než 50 pracovníků ze všech 14 zapojených organizací, mezi něž patří společnosti Meopta-optika, s.r.o., Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o., CRYTUR, spol. s.r.o. a MESING, spol. s.r.o., 4 univerzity a 6 ústavů Akademie věd České republiky.
Setkání zahájila Ing. Ilona Müllerová, DrSc., ředitelka Ústavu přístrojové techniky AV ČR, která je zároveň hlavní řešitelkou projektu CEPO.  „Spolupráce a propojení průmyslové sféry a výzkumu je na velmi dobré úrovni, jsem velmi potěšena aktivitou a pochopením všech zainteresovaných subjektů“, uvedla Ilona Müllerová ke středečnímu setkání.
V rámci programu proběhly prezentace realizovaných dílčích projektů, ve kterých řešitelé shrnuli svou činnost za uplynulý rok a představili plány na rok následující. V odpolední části zasedly Odborné a komercializační panely i Rada centra a probíhala diskuze o celkovém řešení a směřování projektu. „Věřím, že tento projekt má velké opodstatnění pro obor elektronové a fotonové optiky v České republice a budeme se snažit, aby vzájemná spolupráce mohla dále pokračovat i v navazujícím programu Národní centra kompetence 2 v letech 2021 – 2026“, dodala Ilona Müllerová.

 

NCK  NCK  NCK  NCK

 

CEPO           TAČR