Prestižní ocenění Buehler Best Paper Award

Ondřej Ambrož převzal Cenu Buhler Best Paper Award, která se uděluje třem nejlepším článkům ze všech příspěvků za rok 2022 v časopise Praktische Metallographie. Gratulujeme!

Prestižní ocenění převzal O. Ambrož na konferenci Metallographie Tagung 2023 v rakouském Leobenu z rukou editora časopisu Praktische Metallographie (Practical Metallography) a vědce světového formátu v oblasti materiálových věd Franka Mücklicha.

Komise vybírá nejlepší příspěvky podle souboru hodnotících kritérií, jako jsou obsah a míra podrobnosti probraného tématu, úroveň provedené metalografie a uplatnění nových přístupů k lepší charakterizaci mikrostruktury.

Téma oceněného článku je Automatisierte Farbätzung von Aluminiumlegierungen (Automated color etching of aluminum alloys).  O. Ambrož zároveň na letošním ročníku konference přednesl téma Robotisierung eines konventionellen Elektrolyseverfahrens in der Metallographie (Robotization of conventional electrolytic process in metallography).

Přednášené téma O. Ambrožem bylo současně uveřejněno v novém čísle časopisu Praktische Metallographie (Practical Metallography), v jehož úvodníku je vědecký tým Mikroskopie pro materiálové vědy, ÚPT AV ČR vyzdvihnut a jehož je O. Ambrož součástí společně s Janem Čermákem, který byl také účastníkem konference a je spoluautorem článků a hlavním konstruktérem.

Články, které mají velkou odezvu v oblasti metalografie, jsou stěžejními body Ambrožovy dizertační práce, kterou v tuto chvíli finalizuje. „Hlavním smyslem příspěvků je poukázat na možnosti zefektivnění kritického procesu přípravy vzorků pro světelnou a elektronovou mikroskopii, který je zatím v drtivé většině případů prováděn manuálně. Cílem není nahradit pracovníky v metalografických laboratořích, kterých je stále větší nedostatek a jejichž pracovní náplň se blíží alchymii, ale usnadnit jim práci a zvýšit bezpečnost a reprodukovatelnost procesu,“ představuje vědecký výzkum Ondřej Ambrož.

Přejeme celému vědeckému týmu, ať se Vám na poli vědy i nadále daří!

Odkazy na publikované články, které jsou součástí ocenění:
článek Automated color etching of aluminum alloys

článek Robotization of conventional electrolytic process in metallography

úvodník časopisu Praktische Metallographie (Practical Metallography) ročník 60, číslo 10

Ocenění

Foto: Ondřej Ambrož a Jan Čermák se zástupci firmy Buehler

Ocenění

Foto: Ocenění