Představení kvantové fyziky v rámci WQD, rozhovor O. Čípa pro ČRo Plus

U příležitosti Mezinárodního dne kvantové fyziky (WQD) kolegové z oddělení Koherenční optiky a Mikrofotoniky, ÚPT AV ČR představili veřejnosti téma kvantové fyziky a s ní spojených kvantových technologií.

Akce proběhla v prostorách Hvězdárny a planetária Brno, dne 13. 4. 2023.

VĚDA HROU – experimentální odpoledne

Odpolední program (16:00 -18:00) byl připraven pro laickou veřejnost a dětské návštěvníky ve foyer Hvězdárny a planetária Brno.
Kolegové připravili exponáty, pomocí nichž na praktických ukázkách představili princip například jak pracuje laser, jak se chytají jednotlivé ionty do elektrických „pastí“ nebo na experimentu s laserovým světlem se zvídavý návštěvník seznámil, jaké vlastnosti má laserový svazek.
Pro nejmenší tvůrčí návštěvníky byl připraven z papíru a mřížky model malého spektrografu. Šikovný tvůrce si po slepení dílčích částí mohl zkoumat pohledem do světla, nebo jen pohledem na slunce, barevného složení světla.

Jaký je rozdíl mezi klasickou a kvantovou fyzikou, co je to moderní fyzika, jak pracují optické kvantové hodiny a proč se Mezinárodní den kvantové fyziky slaví právě 14. 4.?
V rozhovoru pro ČRo Plus, Věda plus vysvětlil Ondřej Číp, vedoucí oddělení Koherenční optiky, moderátorkou je Renata Kropáčová
Odvysíláno: 13.4.2023, 17:50, rozhovor zde

 

WQD  WQD  WQD  WQD

 

18:00 – 18:50 „Kvantové technologie

prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Současná technická civilizace stojí na kvantové fyzice, třeba mikroelektronika, lasery, jaderná energetika a řada dalších technologií. V posledních desetiletích se prosadilo také přímé využití kvantových principů, které často odporují běžnému chápání, ale mají významné využití např. při zpracování a přenosu informace. Souhrnně se mluví o kvantových technologiích.

Anotace k přednášce

WQD  WQD

Foto: Optická sestava pro přenos kvantové informace po optických vláknech, zdroj: ÚPOL

19:00 – 19:50 „Optické kvantové hodiny – cesta k zpřesnění a nové definici jednotky času

Ing. Ondřej Číp, Ph.D.
Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR

Využití kvantových efektů pro tak praktickou oblast, jakou je přesné měření času, provází lidstvo po více než půl století. Přesnost synchronizace senzorických sítí, pozičního navigačního systému GNSS, datových přenosů či úředního času je odvozena od jednotky času.

Anotace k přednášce

WQD  WQD

Foto: Optické kvantové hodiny – experimentální uspořádání s vakuovou komorou pro práci se zachycenými a laserem zchlazenými ionty vápníku, zdroj: ÚPT AV ČR

digitárium, vstupné 100 Kč

 

Světový  kvantový den se každoročně slaví 14. dubna.

A VÍTE PROČ?

Je iniciativou kvantových vědců z  více než 65 zemí, jejímž cílem je podpořit veřejné porozumění kvantové vědě a technologii po celém světě. Jde o decentralizovanou iniciativu zdola nahoru, která zve všechny kvantové vědce, inženýry, pedagogy, komunikátory, podnikatele, technology, historiky, filozofy, umělce a jejich organizace, aby organizovali své vlastní aktivity, jako jsou přednášky, výstavy, prohlídky laboratoří. , panelové diskuse, rozhovory atd. k oslavě  Světového dne kvanta  po celém světě.