Přednáška "Zobrazování a mikromanipulace neobvyklými cestami"

Ve dnech 10.7.-14.7.2017 navštívil náš ústav Dr. David Phillips
David Phillips získal titul Ph.D. na universitě v Bristolu v roce 2011, kde po další dva roky setrval jako vědecký pracovník. Mezi roky 2013 a 2016 působil na univerzitě v Glasgow pod vedením profesora Milese Padgetta.
V roce 2016 pak získal prestižní fellowship Royal Academy of Engineering a v roce 2017 nastoupil jako lektor na universitu v Exeteru. David Phillips je jedním ze světově uznávaných partnerů projektů Gate2u.
Pro náš ústav uvedl přednášku: Zobrazování a mikromanipulace neobvyklými cestami. Přednáška byla velmi zajímavá a zúčastnilo se jí více než dvě desítky posluchačů. Po přednášce proběhla diskuze s našimi vědci, ze které vyplynuly nové podněty a nové cesty výzkumu.

Phillips  Phillips

 

esif

PROJEKT: HOLOGRAFICKÁ ENDOSKOPIE PRO IN VIVO APLIKACE;
REGISTRAČNÍ Č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000476