Přednáška prof. Ruperta Schreinera

Dne 6. září 2019 se v přednáškovém sále ÚPT AV ČR uskutečnila přednáška prof. Ruperta Schreinera z Východobavorské technické vysoké školy v Řezně (OTH Regensburg).
Po prezentaci prof. R. Schreinera na téma Představení Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg a Výzkumného klastru Elektronově-optické a optoelektronické systémy (LEOS) dále navazovaly krátké příspěvky pěti studentů pana profesora, kteří představili svá témata výzkumu.


Program přednášek:

Rupert Schreiner: Představení OTH Regensburg a Výzkumného klastru LEOS
Rupert Schreiner, Robert Lawrowski: Autoemisní chování polovodičových nanostruktur na bázi disulfidu
Matthias Hausladen: Autoemisní zdroj elektronů na čipu pro senzorové aplikace
Matthias Lindner: Výroba, povrchová integrace a testování miniaturních dielektrických bariér výbojových plazmatických pohonů pro aplikace aktivního řízení toku
Dominik Bernd: Realizace multifunkčních povrchů obsahujících plazmové aktivátory DBD na bázi MEMS a biomimetické struktury pro manipulaci průtoku
Karl Tschurtschenthaler: Mechanicko-optický mikropilárový senzor pro měření napětí při střihu


Prof. Rupert Schreiner
se narodil v Grafenau, v SRN v roce 1971. Studoval fyziku v Mnichově, Dublinu, Regensburgu a Stuttgartu. Magisterský titul z fyziky získal na Univerzitě v Regensburgu v roce 1997 a následně pak doktorát na univerzitě ve Stuttgartu v roce 2002. Na Stuttgartské univerzitě, v laboratořích mikrostruktur zahájil výzkum polovodičových InGaAs(P)/InP. V roce 2001 nastoupil k Infineon Technologies v Mnichově, kde pracoval na optoelektronických systémech.  Mezi lety 2004 a 2005 byl zaměstnán jako technický ředitel ve firmě Parolink Technologies v Hsinchu Science Park na Taiwanu. V letech 2005 a 2006 pracoval jako projektový manažer v transferu technologií fy Infineon z rakouského Villachu do malajského města Kulim. Od roku 2006 je profesorem aplikované fyziky na Fakultě Technologií Mikrosystémů při Východobavorské Technické Vysoké škole (OTH) v Regensburgu. Jeho hlavní výzkumné zájmy jsou mikrosystémy, mikrosensory a optoelektronika. Dr. Schreiner je zároveň členem německé fyzikální společnosti.

LEOS = Elektronenoptische und Optoelektronische  Systeme

přednáška prof. Schreiner  přednáška prof. Schreiner  přednáška prof. Schreiner