Přednáška “Preform and fiber activities at IPHT – The Optical Fiber Technology group”

Dne 15. srpna 2017 navštívil náš ústav Dr.Kay Schuster, významný vědec v oboru výzkumu optických vláken. Kay Schuster získal doktorát z anorganické chemie na universitě v Karlsruhe (KIT) v roce 1995. Od 1996 pracuje na Leibniz Institute of Photonic Technology (IPHT) v Jene, ve skupině výzkumu technologií optických vláken, jejímž vedoucím se stal v roce 2012. Tato skupina provádí kompletní vývoj nových typů vláken od výroby preforem (MCVD, stacking), tažení vláken, charakterizace a postprocessingu, až k aplikacím. Jedná se o aktivní, pasivní a další typy vláken.
Dne 15. srpna 2017 se v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
v přednáškovém sále Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky, v. v. i. uskutečnila veřejná přednáška Dr. Kay Schustera, vedoucího výzkumu technologie optických vláken z Leibniz Institute of Photonic Technology v Jeně, s názvem “Preform and fiber activities at IPHT – The Optical Fiber Technology group”.  
Po skončení prezentace následovala rozprava. Přednášky se zúčastnilo okolo 25 posluchačů. Skupina Kaye Schustera bude zásadním přínosem pro Gate2mu, diky možnosti vyvinout specializovaná vlákna pro zobrazování.

 

foto  foto

 

esif

PROJEKT: HOLOGRAFICKÁ ENDOSKOPIE PRO IN VIVO APLIKACE;
REGISTRAČNÍ Č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000476