Přednáška “Multimodální nelineární zobrazování pro biomedicínské aplikace”

Ve dnech 22. a 23.srpna 2019 navštívil náš ústav Dr.Michael Schmitt. Dr.Michael Schmitt je výzkumný pracovník Friedrich-Schiller University Jena. V Brně navštívil naše laboratoře , seznámil se s vědci pracujícími na obdobném tématu a přednesl přednášku “Multimodální nelineární zobrazování pro biomedicínské aplikace”.
V posledních letech bylo zkoumáno široké spektrum spektroskopických metod, které umožňují kvalitativní a kvantitativní hodnocení biochemických informací ex vivo a dokonce in vivo bez dalšího použití exogenních kontrastních látek. Ukázalo se, že je velmi výhodné kombinovat několik spektroskopických kontrastních mechanismů v multimodálním přístupu. V tomto příspěvku bbylo ukázáno, že multimodální nelineární zobrazování s využitím různých metod, jako je koherentní Ramanův rozptyl (CARS, SRS), dvoufotonová excitovaná autofluorescence (TPEF), multi-fotonové excitované fluorescenční zobrazování (MPE-FLIM) a druhá harmonická generace (SHG), představuje účinný nástroj pro charakterizaci molekulárního složení biologických a biomedicínských cílových struktur (např. nádorových buněk, tkáňových vzorků, buněčných organel, markerových molekul, jako jsou léky, orgány atd.). Aplikace je zaměřena na molekulární a funkční diagnostiku v medicíně a vědách o životě. Využití algoritmů pro zpracování obrazu založených na strojovém učení nelineární obrazová data lze přeložit do biomedicínského významu. Dále jsou prezentovány koncepty integrace zkoumaných multimodálních přístupů do kompaktních klinicky využitelných automatizovaných systémů (klinický mikroskop, ruční sondy) s vysokými hladinami TRL.
Klinické zaměření je na intraoperační diagnostiku nádorových onemocnění.
Přednášku navštívily dvě desítky vědců. Po skončení přednášky ještě proběhla disuze s vědci.

 

ESIF  ESIF

ESIF