Přednáška “Mnohostranný svět fotonických krystalických vláken”

Ve dnech 14.- 15.6.2018 navštívil náš ústav Prof. Philip Russell.
Philip Russell je ředitelem Max-Planckova institutu pro vědu o světle v Erlangenu v Německu a vede katedru Krupp v experimentální fyzice na univerzitě v Erlangenu v Norimberku.
Své M.A. získal (1976) a D.Phil. (1979) na univerzitě v Oxfordu.
Následně pracoval ve výzkumných laboratořích a univerzitách ve Francii, Německu a USA. Jeho výzkumné zájmy se pohybují od chování světla v periodicky strukturovaných materiálech po nelineární optiky, vlnovody, optické vlákna a jejich aplikace.
Má více než 600 publikací a je spoluautorem 37 publikací nebo patentů, které pokrývají mnoho aspektů fotoniky.
Je členem Královské společnosti a Optické společnosti Ameriky (OSA) a získal několik mezinárodních ocenění za svůj výzkum, včetně Körberovy ceny za evropskou vědu z roku 2005, ceny Thomase Younga z Institutu fyziky (Velká Británie) 2000 a cenu OSA Josepha Fraunhofera, cenu Roberta M. Burleye.
Byl ředitelem společnosti Optical Society of America 2007-2009 a od roku 2005 do roku 2006 byl uznávaným lektorem IEEE-LEOS. Získal také cenu Royal Society / Wolfson Research Merit Award.
Prof. Philip Russell navštívil naše laboratoře , seznámil se s vědci pracujícími na obdobném tématu a přednesl přednášku “Mnohostranný svět fotonických krystalických vláken”, kterou navštívilo více než 40 vědců. Po skončení přednášky ještě proběhla disuze s vědci.

Philip Russel  Philip Russel

esif