Přednáška "Mesoscopic scattering meets wave control"

Dne 17.7.2017 navštívil náš institut Dr. Stefan Rotter z Institute for Theoretical Physics Vienna, University of Technology.
Dr.Stefan Rotter vystudoval teoretickou fyziku ve Vídni a Laussane. Ve Vídni pak pokračoval doktorské studium na téma mesockopického trasportu elektronů. Následně působil na universitě v Yale, kde studoval korelované elektrony a laserové technologie. Po návratu do Vídně pokračoval studiem neuspořádaného a komplexního rozptylu, tvarováním vlnoploch a kvantovou optikou. Od roku 2013 je profesorem na Videňské technologické universitě.
Pro náš ústav přednesl přednášku: “Mesoscopic scattering meets wave control”, kterou navštívilo 18 vědců. Na závěr přednášky byla zajímavá diskuze s vědci.

 

prednaska  prednaska

esif

PROJEKT: HOLOGRAFICKÁ ENDOSKOPIE PRO IN VIVO APLIKACE;
REGISTRAČNÍ Č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000476