Přednáška "High-resolution microscopy using an image inversion interferometer"

Ve dnech 18.7.-20.7. 2017 Prof. Dr. Rainer Heintzmann navštívil náš ústav
Rainer Heintzmann vystudoval fyziku v Osnabrücku a titul Ph.D. získal v Heidelbergu. Následně působil na univerzitách v Göttingenu a King's College v Londýně. V Současnosti je Rainer Heintzmann vedoucím oddělení Leibnizova Ústavu fotonických technologií a profesorem na Friedrich-Schiller univerzitě v Jeně.
Rainer Henitzman je průkopníkem nových zobrazovacich metod pro aplikace v Biologii a Medicíně.
Rainer Heintzmann navštívil naše laboratoře , seznámil se s vědci pracujícími na obdobném tématu a přednesl přednášku “Mikroskopie s vysokým rozlišením s interferometrem pro inverzi obrazu ", kterou navštívilo více než 30 vědců. Po skončení přednášky ještě proběhla disuze s vědci.

prednaska  prednaska

esif

PROJEKT: HOLOGRAFICKÁ ENDOSKOPIE PRO IN VIVO APLIKACE;
REGISTRAČNÍ Č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000476