Pokročilé konstrukční uzly pro automatizaci kontroly ve výrobě 4.0

312501

Pokročilé konstrukční uzly pro automatizaci kontroly ve výrobě 4.0

Cílem projektu je vytvořit soubor nových účelových konstrukčních uzlů pro efektivní automatizaci kontroly ve výrobě komponent pro segment automotive a průmysl jemné mechaniky a optiky. Významnou součástí souboru je i ultra přesný laserový odměřovací systém pro kontrolu rozměrů vyráběných komponent a kalibraci tvaru objektů v délkovém rozsahu jednotek metrů. Jde o reakci na vývoj trhu v posledních letech v tomto segmentu výroby, kde rapidně ubývá zkušených pracovníků a současně narůstají požadavky na přesnější a rychlejší kontrolu výroby s minimalizací nákladů. Díky provedenému komplexnímu výzkumu dojde k posílení konkurenceschopnosti tuzemské průmyslové a výzkumné základny v oboru měřicí techniky pro budoucí továrny s plně automatizovanou kontrolou výroby v souladu se strategií Průmysl 4.0

Řešitel v ÚPT: 
Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D.
Řešitel: 
Kůr Jan - MESING spol. s.r.o.
Spoluřešitelé: 

Řeřucha Šimon - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
TA ČR
Reg. č.: 
FW03010687
Datum od: 
1. 1. 2021
Datum do: 
31. 12. 2024