Pokročilé algoritmy pro identifikaci elektrofyziologických příznaků kódování a vybavování lidské paměti v intrakraniálním EEG

103301

Pokročilé algoritmy pro identifikaci elektrofyziologických příznaků kódování a vybavování lidské paměti v intrakraniálním EEG

Postižení paměti a vědomí patří mezi hlavní zdravotní problémy naší stárnoucí společnosti, avšak možnosti léčby jsou značně omezeny. Přímá mozková stimulace představuje nadějný nástroj pro zvýšení výkonnosti během verbálních kognitivních úkolů zaměřených na paměť. Cílem tohoto projektu je identifikace neurofyziologických událostí, které jsou spojeny s kódováním a vybavováním paměti. Pro dosažení tohoto cíle využijeme data z kognitivních úkolů epileptických pacientů a pokročilé algoritmy pro zpracování signálu. Jedná se o algoritmy na zpracování intrakraniálního EEG z hlediska detekce vysokofrekvenčních událostí a výpočtu funkční konektivity mozku. Kromě zpracování intrakraniálního EEG budeme také analyzovat vybavování paměti s pomocí sledování přesných časů pohybů oka v reakci na prezentaci a vokalizaci specifických slov. Konečným cílem tohoto projektu bude vytvoření modelu strojového učení pro predikci úspěchu při tvoření paměťové stopy. Výsledky tohoto projektu povedou k objasnění kódování a vybavování paměti a ke zlepšení terapie deficitů paměti pomocí hloubkové mozkové stimulace.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Petr Klimeš, Ph.D.
Řešitel: 
Cimbálník Jan - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Spoluřešitelé: 

Klimeš Petr - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GF22-28594K
Datum od: 
1. 1. 2022
Datum do: 
31. 12. 2024