Podnikatelské projekty roku 2020 vyhlášeny!

Na slavnostním večeru 29. června v prostorách CUBEX CENTUM PRAHA  zazněly vítězné projekty, které firmy zrealizovaly s pomocí OP PIK.  
Agentura pro podnikání a inovace společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu  předala prestižní ocenění v devíti kategoriích. Sedm z nich - Aplikace, Inovace, Potenciál, Proof of Concept, Nemovitosti a Úspory – je tradičních dle zaměření podpory, nově k nim přibyly kategorie z oblasti hospodaření s vodou a cirkulární ekonomiky.
Ocenění získalo celkem 15 subjektů, kdy ve třech případech se na projektu podílely dvě organizace společně. Podnikatelský projekt roku 2020 například realizovaly společnost CARDION spolu s Ústavem přístrojové techniky AV ČR.
Ocenění získali v kategorii  Aplikace za vývoj světově unikátní technologie - VDI monitoru (Ventricular Dyssynchrony Imaging), který dokáže pomoci při zavádění kardiostimulátoru přímo při operaci srdce. „VDI Monitor odhalí nejen to, která část srdce se při zavádění kardiostimulátoru aktivuje dřív a která později, ale díky němu jsme schopni také zjistit, jak velké to zpoždění je. Zobrazení probíhá v reálném čase, proto je možné měnit polohu elektrody kardiostimulátoru okamžitě během operace,“ vysvětlil Pavel Jurák z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky. Gratulujeme!
Více informací si přečtete v případové studii zde.

Medicínské signály upozorní na poruchy elektrické aktivace srdce, neinvazivně

Výsledkem dlouholeté spolupráce Ústavu přístrojové techniky AV ČR s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně a soukromou společností Cardion s.r.o. je zcela nové zařízení, které jednoduchým způsobem diagnostikuje elektrickou aktivaci srdečních komor.
Jmenuje se VDI monitor (Ventricular Dyssynchrony Imaging) a jeho vývoj se odehrál v rámci projektu z operační program EU Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Projekt skončil v roce 2019 a byl Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhodnocen jako Podnikatelský projekt roku 2020. Získal cenu za pozitivní přínos české ekonomice (předání ceny se kvůli pandemii posunulo na letošní rok).
VDI monitor využívá původního principu ultra-vysokofrekvenčního EKG je primárně určen pro diagnostiku srdečního selhání a závažných srdečních onemocnění. Zcela nová technologie VDI může představovat zásadní zlom v diagnostice onemocnění srdce.
VDI monitor je v současnosti ve fází experimentálního zařízení s CE certifikací (lze bezpečně připojit na pacienta) a je ověřován na klinických pracovištích. Významnou roli zde představuje spolupráce s  Fakultní nemocnicí  Královské Vinohrady v Praze. Počet klinických pracovišť se dynamicky rozrůstá. V současnosti je tato technologie testována ve 4 nemocnicích v ČR, dále v Holandsku a Velké Británii. Další instalace jsou připraveny na jaro 2021 v USA a ČR (a to i pře sto, že pandemie COVID-19 výrazně omezila možnosti cestovat, byly též redukovány lékařské zákroky).

Odkazy na  publikace v průběhu roku 2020 a 2021:
https://rdcu.be/clIJg
https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(21)00402-1/fulltext
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jce.14985
https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(19)31028-8/abstract
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jce.14299

 

VDI

OBR.: VDI monitor
Původní technologie pro diagnostiku poruch elektrické aktivace srdečních komor.
Díky jednoduchosti a neinvazivnímu přístupu je ideální pro kliniku.