Perfuzní zobrazování v magnetické rezonanci pomocí komprimovaného snímání

153002

Perfuzní zobrazování v magnetické rezonanci pomocí komprimovaného snímání

Perfuzní analýza je významná experimentální zobrazovací technika používaná pro diagnostiku a hodnocení odezvy terapie. Analýza založená na magnetické rezonanci (MR) napomáhá identifikovat stav a dynamické chování onkologických a kardiovaskulárních onemocnění a umožňuje efektivnější léčbu. MR perfuzní analýza se provádí ze získaných signálů pomocí odhadu parametrů, které popisují vlastnosti tkání. Přesná kvantifikace parametrů komplexních modelů prokrvení tkání vyžaduje vysoký odstup signálu od šumu a souběžné vysoké prostorové a časové rozlišení. Současné studie ukazují, že metody kvantifikace založené na pokročilých farmakokinetických modelech a slepé dekonvoluci dosáhly svých limitů. Cílem projektu je využít poznatky z oblasti komprimovaného snímání a vyvinout nové metody získávání a rekonstrukce v MR, které berou v úvahu specifika perfuzní analýzy. To povede k výraznému zlepšení v přesnosti odhadu perfuzních parametrů, a tím přispěje k odstranění současných technických bariér a k lepšímu porozumění povahy onemocnění.
Řešitel v ÚPT: 
doc. Ing. Radovan Jiřík, Ph.D.
Řešitel: 
Radovan Jiřík - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Pavel Rajmic - FEKT VUT v Brně
Michal Šorel - Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA16-13830S
Datum od: 
1. 1. 2016
Datum do: 
31. 12. 2018