Optovláknové senzory pro měření v jaderných elektrárnách při nadprojektových haváriích

495002

Optovláknové senzory pro měření v jaderných elektrárnách při nadprojektových haváriích

Návrh projektu je zaměřen na výzkum v oblasti optovláknových senzorů a systémů pro sledování stavu prostředí uvnitř hermetické části jaderné elektrárny - kontejnmentu. Výzkum bude proto zaměřen na možnosti optického měření teploty, tlaku, vibrací, tvarových změn apod. v extrémních podmínkách. Výzkum senzorů a systémů bude primárně směřován na sledování stavu oblasti i v případě nadprojektové havárie reaktoru, kdy se v kontejnmentu jaderné elektrárny mj. zvyšuje teplota a radioaktivita.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Břetislav Mikel, Ph.D.
Řešitel: 
Petr Vomáčka - ÚJV Řež, a.s.
Spoluřešitelé: 

Břetislav Mikel - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
František Urban - NETWORK GROUP, s.r.o.

Agentura: 
MV ČR
Reg. č.: 
VI20172020099
Datum od: 
1. 1. 2017
Datum do: 
31. 12. 2020