Ocenění vědců z Elektronové litografie, ÚPT AV ČR

Agentura „Dobrý den“ ocenila  v kategorii "Firemní rekord" vytvoření nejmenšího 3D tištěného modelu Velké mešity v Mekce, Al-Masjid al-Haram Mecca. Na výrobě miniatury o rozměrech nano metrů spolupracovali se společností  IQS nano naši kolegové z vědecké skupiny Elektronové litografie, ÚPT AV ČR.
Velikost 3D mikro modelu je 820 μm x 643 μm x 135 μm, což je tloušťka šicí jehly. Model je v přibližném měřítku 1:600000 ke skutečné budově - Velké mešitě v Mekce.
Byl vytištěn pomocí dvoufotonové polymerace (2PP) s rozlišením 250 nm. Technologie 3D nanotisku používaná pro záznam 3D objektu Mekky a záznam hologramu byl vytvořen v rámci efektivní spolupráce s Ústavem přístrojové techniky AV ČR v Brně (viz obr.).
Miniatura, vyrobená jako exponát pro Pavilon České republiky na výstavě EXPO DUBAI 2020, byla následně zapsána do České knihy rekordů a bude vystavená v Muzeu rekordů v Pelhřimově.  

O ocenění informují:

LinkedIn

Facebook

 

mešita

Miniatura 3D modelu Velké mešity v Mekce

 

hologram

Snímek syntetického hologramu vytvořeného pomocí elektronové litografie v okolí miniatury 3D modelu Velké mešity v Mekce (umístěného na plošce uprostřed hologramu).