Ocenění Ph.D. Talent 2022 převzal i vědec z ÚPT

Město Brno ocenilo 25 mladých vědců soutěže Brno Ph.D. Talent 2022. Jde o soutěž pro studenty doktorských studijních programů ze čtyř partnerských brněnských univerzit.

Třináct mladých žen a dvanáct mladých mužů přesvědčili odbornou komisi o výjimečnosti dosavadních výsledků a kvalit svého navrženého vědeckého projektu. Jedním z oceněných je i Petr Nejedlý, M.Sc., který obhájil projekt "Utilizing artificial intelligence for EEG analysis and epileptic seizure forecasting" tedy "Využití umělé inteligence na analýzu EEG a predikci epileptických záchvatů".
Smyslem jeho práce je pomocí umělé inteligence usnadnit lékařům diagnostiku epileptických ložisek v mozku z EEG.  „Tato metoda má potenciál zobrazovat EEG vzory, které mohou být skryty při standardním vizuálním prohlížení EEG signálu. Finálním cílem mé práce je vytvoření metody, která by usnadnila diagnostiku farmakorezistentní epilepsie,“ představuje svůj výzkum Petr Nejedlý, student 1. ročníku Ph.D. na Lékařské Fakultě Masarykovy Univerzity, pod vedením prof. MUDr. Milana Brázdila, Ph.D. Konzultantem je Ing. Petr Klimeš, PhD., vedoucí vědecké skupiny Výpočetní neurovědy, ÚPT AV ČR, jejíž součástí je i Nejedlý.

Ocenění stipendistům Brno Ph.D. Talent předala Anna Putnová, zastupitelka města Brna pro oblast inovací a spolupráci s výzkumnými organizacemi. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnila i ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová a Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna.

Více k předání v Tiskové zprávě Magistrátu města Brna a JCMM o slavnostním „pasování“ nových stipendistů Brno Ph.D. Talent

P. Nejedlý

Foto: Držitel ocenění Petr Nejedlý, M.Sc.,
Zdroj Mariya Ostrenko