Ocenění "Best Paper of 2019 Award"

Ocenění „Best Paper of 2019 Award“ časopisu CRYOGENICS získala vědecká skupina Kryogeniky a supravodivosti, ÚPT AV ČR.

Dne 2. prosince 2020 proběhlo online setkání zástupců skupiny Kryogeniky a supravodivosti z oddělení Magnetické rezonance a kryogeniky, Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR, s editory vědeckého časopisu Cryogenics.

Kolegové se během této videokonference dozvěděli, že obdrží ocenění za článek v Cryogenics (číslo svazku 97, leden 2019, strany 85-99) s názvem

A database of metallic materials emissivities and absorptivities for cryogenics

autorů Jiří Frolec, Tomáš Králík, Věra Musilová, Pavel Hanzelka, Aleš Srnka a Josef Jelínek (všichni ÚPT Brno).

GRATULUJEME!

Toto ocenění udělují hlavní editoři časopisu za loňskou publikaci, která má podle jejich mínění největší přínos pro kryogenní komunitu. Oceněná práce obsahuje kromě obecnějších poznatků i unikátní databázi 58 průběhů emisivit a absorptivit (t. j. schopnosti vyzařovat a pohlcovat tepelné záření) různých materiálů změřených v širokém teplotním rozmezí 20 K až 320 K (- 253 °C až 47 °C). Všechna experimentální data byla dlouhodobě získávána v ÚPT pomocí speciální aparatury vyvinuté skupinou Kryogeniky a supravodivosti. Zkoumány byly vzorky čistých kovů, různých druhů povlaků a keramiky s rozdílnou úpravou povrchu, jako je mechanické či chemické leštění, soustružení, pískování, broušení, leptání a depozice zlatem. Kompletní databáze, jejíž obsah nachází využití především při návrhu nízkoteplotních zařízení pro vědu, výzkum vesmíru, medicínu i průmysl, je volně přístupná v datovém úložišti Mendeley.

 

Cryogenics Best Paper of 2019 Award