Neinvazivní mapování elektrické aktivity srdce - 3D VDI mapping

232501

Neinvazivní mapování elektrické aktivity srdce - 3D VDI mapping

Cílem projektu 3D VDI mapping je výzkum, vývoj a realizace vysoce inovativního diagnostického zařízení pro neinvazivní mapování elektrické aktivace srdečních komor. Hlavní přidanou hodnotou projektu je využití nového principu ultra-vysokofrekvenčního EKG v kombinaci s rozšířenou sadou hrudníkových elektrod. Výsledkem bude jednoduše aplikovatelná konfigurace elektrod typu hrudní pás a původní analýza pro ultra vysokofrekvenční 3D mapování. V současnosti neexistuje srovnatelná technologie. Komerční potenciál 3D VDI mapping technologie je celosvětově velmi vysoký. Hlavní využití předpokládáme v oblasti kardiostimulační léčby s impaktem v celé kardiologii. Technologie 3D VDI mapping umožní zavádění nových kardiostimulačních technik a vysoce účinné a levné patient-specific léčby.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Pavel Jurák, CSc.
Řešitel: 
Nekuda Vít - CARDION s.r.o.
Spoluřešitelé: 

Jurák Pavel - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Leinveber Pavel - Fakultní nemocnice u sv.Anny, Brno
Čurila Karol - Fakultní nemocnice Královské vinohrady Praha

Agentura: 
TA ČR
Reg. č.: 
FW03010434
Datum od: 
1. 1. 2021
Datum do: 
31. 12. 2024