Návštěva předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové v ÚPT AV ČR

Dne 24.1.2024 navštívila ÚPT AV ČR předsedkyně Akademie věd ČR, prof. Eva Zažímalová, kterou doprovázeli další významní hosté z řad Akademie. Po představení pracoviště si hosté prohlédli i laboratoře.

Paní předsedkyni doprovázela i místopředsedkyně a členka představenstva Akademické rady AV ČR, paní Ilona Müllerová, která byla v letech 2012 – 2021 ředitelkou Ústavu přístrojové techniky AV ČR (ÚPT).
Návštěvu přivítal ředitel ÚPT, prof. Josef Lazar a poté představil důležité informace, týkající se chodu i výzkumu naší instituce. Jak si na tom ÚPT stojí v počtu grantů, jak se nám daří řešit dotační projekty nebo jaké máme úspěchy v aplikaci našeho výzkumu u finanční sféry. Vyzdvihl i trend, ve kterém ÚPT nezaostává, a to zapojení výzkumných oddělení do spin offů. Například i paní předsedkyní zmiňovaný VDI Technologies a další, které jsou zatím v procesu schvalování. Pan ředitel také vyzdvihl důležitost spolupráce vědeckých skupin a oddělení napříč ústavem, který má 21 vědeckých skupin, které jsou součástí šesti oddělení.
Podrobnější představení vědeckého výzkumu, výsledky, výstupy a také úspěchy byla prezentace prof. Pavla Zemánka, který zevrubně představil každou z vědeckých skupin.
Posledním řečníkem první části programu byl dr. Tomáš Radlička, vedoucí oddělení Elektronové mikroskopie, který prezentoval své oddělení a zároveň velké plány, jejichž přípravy již probíhají.

Ve druhé části seznámení se s ÚPT byla pro návštěvu připravena exkurze třemi laboratořemi. Návštěvníci se seznámili s laboratoří Enviromentální elektronové mikroskopie, jejíž výzkum představil doc. Vilém Neděla, který je zároveň vedoucím vědecké skupiny.
Druhé zastavení bylo v laboratoři s výzkumem kvantové metrologie času a optických frekvencí. „Návštěvníkům jsme představili funkční optické hodiny, měli možnost nahlédnout přímo dovnitř zařízení, předvedli jsme, z čeho se skládají a jak fungují. Proč jsou tak výjimečným projektem a jaké další vědní obory se díky nim před námi otevírají, ale to už je téma pro další exkurzi“ dodává Ondřej Číp, vedoucí oddělení Koherenční optiky, který podrobně představil návštěvníkům laboratoř vědecké skupiny Kvantové metrologie.
Poslední, třetí zastavení byla společná prezentace výzkumu Zobrazovací a diagnostické technologie pro výzkum funkce mozku. „Návštěvníkům jsme představili holografický endoskop, který se využívá pro zobrazování multi-modová optická vlákna jako ultra-tenké sondy“, zdůraznil Tomáš Čižmár, vedoucí vědecké skupiny Komplexní fotoniky. Dál představil výzkum svého týmu a vysvětlil principy jednotlivých přístrojů používaných v laboratoři.
Na jeho prezentaci navázal kolega Petr Novotný, z oddělení Medicínských signálů, který, představil výzkum vědecké skupiny Výpočetní neurovědy.    

Hosty delegace byli:
Za AV ČR:
prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. dr. h. c. – předsedkyně AV ČR
Ing. Ilona Müllerová, DrSc. – místopředsedkyně a členka předsednictva Akademické rady AV ČR
RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. – místopředseda a člen předsednictva Akademické rady AV ČR
Ing. Jiří Plešek, CSc. – člen Akademické rady AV ČR
prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. – člen Akademické rady AV ČR
prof. RNDr. David Honys, Ph.D. – člen Akademické rady AV ČR
doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. – člen Akademické rady AV ČR
prof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. – člen Akademické rady AV ČR
Mgr. Iva Raitermanová – tajemnice vědní oblasti o neživé přírodě
Ing. Iva Mikšů – tajemnice EO AV ČR
Mgr. Dita Hladíková – vedoucí Oddělení protokolu SSČ
Bc. Markéta Nečasová – stážistka u paní předsedkyně

Za ÚPT se zúčastnili:
prof. Ing. Josef Lazar, Dr. – ředitel
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. – zástupce ředitele pro vědecko-výzkumnou činnost a vedoucí oddělení „Mikrofotonika“
Ing. René Dvořák, MBA – zástupce ředitele pro ekonomicko-technickou činnost
vedoucí vědeckých oddělení:
Ing. Pavel Jurák, CSc. – předseda Rady pracoviště a vedoucí oddělení „Medicínské signály“
Ing. Ondřej Číp, Ph.D. – vedoucí oddělení „Koherenční optika“
Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D. – vedoucí oddělení „Elektronová mikroskopie“
Ing. Zenon Starčuk, CSc. – vedoucí oddělení „Magnetická rezonance a Kryogenika“
Ing. Martin Zobač, Ph.D. – vedoucí oddělení „Elektronové a plasmové technologie“
vedoucí vědeckých skupin

foto:

Návštěva předsedkyně AV ČR

Návštěva členů Akademie věd ČR v ÚPT

Návštěva předsedkyně AV ČR

Laboratoř Enviromentální elektronové mikroskopie

Návštěva předsedkyně AV ČR

Laboratoř Kvantové metrologie


Návštěva předsedkyně AV ČR

Laboratoř Komplexní fotoniky

Návštěva předsedkyně AV ČR

Prezentace výzkumu vědecké skupiny Výpočetní neurovědy