Návštěva pracovníků Akademické laboratoře materiálového průzkumu malířských děl (ALMA)

V rámci návštěvy pracovníků společnosti ALMA v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, se uskutečnila 17. září 2015 v Ústavu přístrojové techniky AV ČR přednáška na téma
Výtvarné umění a další aplikace instrumentální mikroanalýzy v Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i..
Přednáška byla realizována pro pracovníky Akademické laboratoře materiálového průzkumu malířských děl, v rámci Strategie AV21, program Diagnostické metody a techniky.

Přednášející byli Dr. David Hradil a Dr. Jan Šubrt.

Po přednášce následovala diskuse se členy týmů Elektronové mikroskopie, Speciálních technologií a Optických mikromanipulačních technik. Byla identifikována společná témata, která se budou dále rozvíjet. Půjde především o vysoko rozlišovací zobrazení povrchů malířských děl metodami rastrovací elektronové mikroskopie a studium in situ v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu v kombinaci s Ramanovskou spektroskopií.

Akce se zúčastnilo 11 osob, garantem akce byl Ing. Filip Mika, Ph.D., oddělení Elektronové mikroskopie, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

 

av21