Návrh a výroba pokročilých difraktivních optických elementů a jejich aplikace do průmyslu

621101

Návrh a výroba pokročilých difraktivních optických elementů a jejich aplikace do průmyslu

Hlavní cíle projektu jsou následující: 1. Realizace záměrného kříže pomocí difrakčního amplitudového nebo fázového elementu pro oblast viditelného spektra. Návrh difrakčních struktur pro jednu nebo více pracovních vlnových délek a jejich výroba technikami elektronové litografie. Optická a strukturní kontrola vyrobených prvků. 2. Vývoj a realizace skleněné matrice pro opakovanou výrobou záměrných křížů se sub-mikrometrovými laterálními i výškovými rozměry pro techniku optické NanoImprint litografie. Návrh stabilní formy pro vtisk difrakční struktury do fotoresistu. Strukturní kontrola profilu, optická a kvalitativní kontrola vyrobených struktur. 3. Vývoj a realizace difrakčního optického elementu pro generaci besselovských svazků s požadovaným potlačením distribuce energie do vedlejších minim (principiálně odpovídá Axikonu s důrazem na potlačení postranních minim). Návrh a výpočet difrakčních struktur a jejich výroba technikou elektronové litografie. Optická a strukturní kontrola vyrobených prvků. 4. Vývoj a realizace difrakčních optických elementů pro transformaci a homogenizaci Gaussovského laserového svazku. Jedná se jak o proces transformace na TopHat homogenizovaný svazek tak o více-násobnou distribuci svazku (beam-splitting) do plošné maticové struktury svazků. Návrh a výpočet difrakčních struktur a jejich výroba technikou elektronové litografie. Optická a strukturní kontrola vyrobených prvků.

Řešitel v ÚPT: 
doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D.
Řešitel: 
Škoda David Ing., Ph.D. - Meopta - optika, s. r. o.
Spoluřešitelé: 

Kolařík Vladimír - Ústav přístrojové techniky - AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MPO
Reg. č.: 
FV40197
Datum od: 
1. 6. 2019
Datum do: 
31. 12. 2022