Nabídka bezplatné analýzy nanomateriálů

Oddělení Elektronové mikroskopie, Ústavu přístrojové techniky AV ČR nabízí možnost bezplatné analýzy nanomateriálů, které se jeví perspektivní pro zmírnění šíření nákazy – COVID-19.  Naši spolupráci nabízíme výzkumným institucím, vysokým školám i firmám, které vyvíjejí nanomateriály pro ochranné prostředky, které lze v dnešní době použít pro výrobu roušek, filtrů a dalších.
Precizní analýza pokročilých nanomateriálů pomocí pomalých elektronů.
Nízkonapěťová rastrovací (prozařovací) elektronová mikroskopie.

Vzorky budou zkoumány unikátní metodou, tzv. Mikroskopií pomalými elektrony, která byla vyvinuta na ÚPT AV ČR. Metoda umožňuje pozorovat vzorky s vysokým rozlišením (pod 1 nm), zároveň dokáže zvýraznit materiálový kontrast. Vyznačuje se zejména špičkovou povrchovou citlivostí. Je vhodná i pro pozorování citlivých a nevodivých vzorků v nativním stavu, tedy bez nutné úpravy, například pokovením, které by mohlo vzorek poškodit.
Metoda pomalými elektrony  -  průkopnice této metody je Ing. Ilona Müllerová, DrSc., ředitelka ÚPT AV ČR. V rámci tohoto výzkumu vznikl prototyp na ÚPT AV ČR, tzv. elektronový mikroskop UHV SLEEM. I. Müllerová za tuto metodu získala ocenění Česká hlava 2013
Tisková zpráva byla přijata dne 2. 4. 2020 ČTK 
Brněnský ústav nabízí bezplatné analýzy protivirových materiálů na výrobu ochranných pomůcek (stopáž 1:49:01)
Reportáž byla živě odvysílaná dne 6. 4.2020, ČT24, Studio 6 (čas vysílání 7:47 – 7:56)
Dr. Ilona Müllerová představuje metodu, která bude použita při analýze
Redaktorka ČT, Veronika Gecová

Kontakt:
Mgr. Eliška Materna Mikmeková, Ph.D. MBA,
vedoucí skupiny Mikroskopie a spektroskopie povrchů, ÚPT AV ČR.
Email: eliska@isibrno.cz
www.isibrno.cz

Upozornění
Pro rychlé odbavení, prosím zásilku se vzorky opatřete viditelným označením  "ANALÝZA VZORKŮ"

Nabídku do současné doby využilo téměř 20 zájemců (cca 5 zájemců/týden), z řad soukromých firem, nemocnic či ČVUT atd.
V reakci na zákazníky
- byla podána ve spolupráci s firmou Machine learning College a ÚCHP AV ČR projekt u Czech Investu (podpora MPO). Vzájemná spolupráce se zaměřením na vývoj softwaru s použitím umělé inteligence pro predikci propustnosti ochranných pomůcek pomocí SEM obrázků.
- dále byla navázána spolupráce s firmou NAFIGATE Corporation. Byl podán společný projekt z výzvy COVID V a to inovační voucher na 495 tis + DPH. ÚPT AV ČR se zaměří na vývoj nanovláken na ochranné obleky, respirátory, roušky a filtraci do vzduchotechniky pro nemocnice atd.
Podcast Budoucnost R ; 14.5.2020 Radiožurnál
V rozhovoru s Lenka Mynářová na téma „Nanovlákenný materiál má v sobě prvky, které nejenže umí viry zachytit, ale i hubit“ popisuje spolupráci s ÚPT AV ČR i jeho špičkové vybavení (stopáž od 17:58 a 29:09)
web RŽ: https://radiozurnal.rozhlas.cz/nanovlakna-maji-potencial-zmenit-svet-bude-cesko-umet-vyuzit-svoje-jedinecne-8202381

 

 

 

UHV SLEEM