Multioborová konference Laser 63

Lasery, laserové technologie, optické systémy a měřící metody.

Třešť

Zveme vás k účasti na dvanáctém ročníku konference LASER 63. Jedná se o akci, kde se potkávají odborníci z veřejné i soukromé sféry, kteří se lasery profesně zabývají a mají zájem získávat kontakty a informace napříč různými obory a přístupy.

18. – 20. října, 2023, Zámek Třešť
Konferenční centrum AV ČR, Zámek Třešť
Dr. Richtra 234, 589 01 Třešť
https://www.zamek-trest.cz/

 

Laser 63

 

Akci pořádá Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.  ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i. a Ústavem fyziky plasmatu AV ČR, v. v. i. za finančního přispění projektu Strategie AV21, výzkumný program "Světlo ve službách společnosti"

Vážení účastníci konference, aktuální program konference je zde. Pro vaše ústní prezentace je vždy vyhrazeno 15 minut včetně diskuze. Prosíme, aby jste na to při přípravě vašich prezentací brali ohled. Velikost posterů pro jejich prezentaci doporučujeme v maximálně těchto rozměrech 90 x 110 cm.

Pozvánka

Přihlásit se můžete zde

Pro vytvoření příspěvku do sborníku používejte, prosím, tuto šablonu. Příspěvek do sborníku zašlete na e-mail: laser@isibrno.cz

 

Organizátoři akce:

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Královopolská 147, 612 64 Brno

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Výzkumné centrum speciální optiky a optoelektronických systémů, TOPTEC
Sobotecká 1660, 511 01 Turnov


Organizační komitét:
Ing. Břetislav Mikel, Ph.D., e-mail: mikel@isibrno.cz, tel.: 541 514 252
Další kontaktní osoby:
Ing. René Dvořák, MBA, e-mail: dvorak@isibrno.cz, tel.: 541 514 349, 771 299 555
Mgr. Silvie Rysová, DiS., e-mail: rysova@isibrno.cz, tel.: 541 514 389

E-mail konference: laser@isibrno.cz

 

hilase     toptec

 

Partneři konference:

COKL  MIT  Optixs  Femtonika  AV21