Multikontrastová kvantifikace perfuze společně užívající magnetickorezonanční obrazy získané s kontrastními látkami i značením arteriálních spinů

153003

Multikontrastová kvantifikace perfuze společně užívající magnetickorezonanční obrazy získané s kontrastními látkami i značením arteriálních spinů

Zobrazování perfuze magnetickou rezonancí (MR) se používá pro diagnostiku převážně v onkologii, neurologii a kardiologii. Umožňuje odhad stavu prokrvení tkáně na kapilární úrovni. Dnešní metody MR perfuzního zobrazování ale stále nejsou použitelné pro rutinní klinickou praxi. Prozatím zůstávají spíše v oblasti experimentálních technik. Hlavními metodami pro MR perfuzní zobrazování jsou Dynamic Contrast-Enhanced (DCE) MRI, Dynamic Susceptibility-Contrast (DSC) MRI a Arterial Spin Labeling (ASL). Doposud byly tyto metody považovány za „konkurenční“ a byly mezi sebou srovnávány za účelem nalezení té nejvhodnější. V tomto projektu navrhujeme zcela jiný přístup, který nabízí posun MR perfuzního zobrazování směrem ke spolehlivé reprodukovatelné měřící metodě. Navrhujeme propojení těchto přístupů k MR perfuznímu zobrazování. Vyvineme pokročilé propojené farmakokinetické modely a metody MR akvizice a rekonstrukce obrazů založené na kompresním snímání, které budou využívat komplementární informaci poskytovanou těmito třemi metodami.

Řešitel v ÚPT: 
doc. Ing. Radovan Jiřík, Ph.D.
Řešitel: 
Jiřík Radovan - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Rajmic Pavel - Vysoké učení technické v Brně, FEKT

Latta Petr - Masarykova Univerzita

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA22-10953S
Datum od: 
1. 1. 2022
Datum do: 
31. 12. 2024