MRI praktický kurz

dne 3.dubna 2024 pořádá oddělení Magnetické rezonance, ÚPT AV ČR, praktický kurz otevírání hematoencefalické bariéry u myší pomocí fokusovaného ultrazvuku a následné perfuzní zobrazování pomocí magnetické rezonance.

Kurz je pořádán zejména pro preklinické výzkumníky v neurovědních disciplínách.

Dopoledne se bude konat teoretická část, kde se účastníci seznámí s principem otevírání hematoecefalické bariéry pomocí fokusovaného ultrazvuku a základy perfuzního zobrazování společně s ukázkou zpracování dat.

V odpoledních hodinách pak proběhne praktická část včetně prohlídky v laboratořích oddělení Magnetické rezonance, ÚPT AV ČR.

Více informací k programu kurzu

 

FUS