Modulace funkční konektivity kortikálních sítí vlivem STN DBS

216001

Modulace funkční konektivity kortikálních sítí vlivem STN DBS

Hluboká mozková stimulace (DBS) je dlouhodobě účinná metoda léčby pozdních hybných příznaků Parkinsonovy nemoci (PN). Nejčastějším cílem stimulace je subthalamické jádro (STN). U některých pacientů se i přes pozitivní efekt na hybné příznaky občas setkáváme s poruchami kognitivních funkcí a jinými neuropsychiatrickými příznaky. PN je spojena s porušenou funkcí bazálních ganglií, jejich narušenými vztahy s kortikálními strukturami a z toho plynoucí změnou funkční konektivity kortexu. STN má integrativní roli při řízení motoriky i kognice a jeho stimulace pravděpodobně částečně obnovuje fyziologické funkční propojení mezi kortikálními oblastmi, ale vliv na somatomotrické a kognitivní sítě se pravděpodobně liší. Použijeme skalpové EEG o vysoké hustotě (256 kanálů) v průběhu zapnuté a vypnuté stimulace a také přímou intracerebrání registraci v kombinaci se skalpovým EEG v případě intrakraniální podskupiny. Vysoce výkonné výpočetní a analytické metody budou použity k osvětlení vlivu STN DBS na motorické a kognitivní kortikální sítě a budou korelovány s longitudiálním klinický testováním.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Josef Halámek, CSc.
Řešitel: 
Ivan Rektor - MASARYKOVA UNIVERZITA
Spoluřešitelé: 

Josef Halámek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MZ
Reg. č.: 
NV16-33798A
Datum od: 
1. 4. 2016
Datum do: 
31. 12. 2019