Mezinárodní workshop na téma „Mikromanipulační techniky v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu“

18. a 19. listopadu 2015 proběhl mezinárodní workshop na téma „Mikromanipulační techniky v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu“ v rámci projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky”.

V úvodní části workshopu proběhly presentace německých odborníků Dr. Matthiase Kemmlera a Andrease Rummela z firmy Kleindiek Nanotechnik GmbH. Poté následovaly dva dny praktických ukázek použití mikromanipulátorů vybavených systémy pro injektáž plynu a kapaliny v EREM QUANTA 650FEG. Praktické ukázky byly realizovány v laboratořích Environmentální elektronové mikroskopie, Ústavu přístrojové techniky AV ČR. I přes úzce specializované téma se workshopu zúčastnilo 8 účastníků.

Koordinátorem workshopu byl Ing. Vilém Neděla, Ph.D., vedoucí týmu Environmentální elektronové mikroskopie., Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

 

av21   av21   av21

 

av21

 

av21