Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně ve dnech 9. – 13. 2017

Ve dnech 9. – 13.10.2017 na MSV v Brně, Pavilon B, stánek 037 se ÚPT prezentovalo v rámci stánku společnosti HIWIN. ÚPT se podílí na vývoji laserového dělícího CNC centra FeiCUT od firmy HIWIN v oblasti zpětnovazebního řízení řezného procesu.
Prezentace na MSV byla realizována za podpory projektu Strategie AV21, výzkumný program „Světlo ve službách společnosti“. Koordinátorem aktivity je doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. z odděleni Koherenční optiky, skupina Laserové technologie ÚPT AV ČR.

veletrh

 

av21