Mezinárodní konference „Dílny Heuréka“

Ve dnech 2. až 4. října 2015 se konala v Náchodě konference „Dílny Heuréka“, pořádaná pro učitele fyziky ZŠ, SŠ a VŠ. V rámci Strategie AV 21, program „Diagnostické metody a techniky“, předváděl V. Procházka (za ÚPT AV ČR) účastníkům konference modely prvních elektrických strojů, které byly vyrobeny v rámci projektu Science Academy na ÚPT AV ČR. Účastníci dílny si vyrobili vlastní model Faradayova motoru. Touto cestou bylo přímo osloveno 50 učitelů fyziky, dalších přibližně 30 učitelů bylo na konferenci osloveno nepřímo.

„Dílny Heuréky“ je druhá největší konference pro učitele fyziky pořádaná pravidelně v České republice a je významná vysokým stupněm zapojení všech účastníků do programu a velkým přenosem získaných poznatků do učitelské praxe. Konferenci pořádá Katedra didaktiky fyziku MFF UK. Kurzu se účastí učitelé, kteří mají zájem o inovaci a vylepšování výuky fyziky v ČR a SR.

 

av21   av21

av21   av21

 

av21