Mezinárodní den kvantové fyziky 2024 aneb Budoucnost kvantových technologií

U příležitosti Mezinárodního dne kvantové fyziky představí vědci z ÚPT v prostorách brněnské hvězdárny, dne 11. dubna 2024 téma kvantové fyziky a s ní spojených kvantových technologií. Návštěvníci si sami vyzkouší jednoduché pokusy ukazující kvantové jevy v technologiích, které se staly součástí našeho každodenního života.
Odpolední program bude patřit nejen dospělým ale i dětským návštěvníkům, poté budou následovat odborné popularizační přednášky.

Plakát zde

Program
16:30 – 18:00
Foyer Hvězdárny a planetária Brno / VSTUPNÉ ZDARMA
VĚDA HROU – experimentální odpoledne

Návštěvníci si sami vyzkouší jednoduché pokusy ukazující kvantové jevy v technologiích, které se staly součástí našeho každodenního života. Seznámíte se s výzkumem vědců oddělení Koherenční optiky a Mikrofotoniky, ÚPT AV ČR, vycházejícím z nejnovějších poznatků kvantové fyziky.
Kvantové jevy se uplatňují na úrovni atomů, proto je nemůžeme přímo pozorovat prostým okem. Projevují se při interakci elementárních částic se světlem. Právě tyto jevy ještě v 19. století vědci nedokázali vysvětlit klasickou fyzikou, a tak vznikly základy ke kvantové fyzice.

A co dál májí pro vás naši vědečtí kolegové připraveno?
Návštěvník si vyzkouší pokus, za který dostal Albert Einstein Nobelovu cenu a sestaví si vlastní kvantový detektor z obyčejné svítivé diody. Podívá se zblízka, jak uvnitř vypadají lasery a dozví se, jak můžeme pomocí laserového světla například určit obsah zavřené lahve.

18:00 – 20:00
Sál velkého planetária Hvězdárny a planetária Brno / VSTUPNÉ 100 Kč
PŘEDNÁŠKY


18:00 – 19:00
prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
Ústav částicové a jaderné fyziky, MFF UK
Téma: Kvantové provázání

Kvantová fyzika umožňuje mnohem silnější propojení částí celku než fyzika klasická. Dochází zde k jevům, které Einstein nazýval „strašidelné působení na dálku“. V přednášce vysvětlíme podstatu tohoto jevu a nastíníme některé jeho sci-fi aplikace jako kvantová teleportace nebo kvantové počítání.

Kočka

 

19:00 – 20:00  
prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
Katedra optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Téma: Honba za Schrödingerovou kočkou: od de Broglieho ke kvantovým počítačům

Přednáška zmapuje 100 let honičky vědců a kvantových inženýrů za Schrödingerovou kočkou: od de Broglieho vlnové hypotézy pro elektrony, přes úvahy Schrödingera o kvantových superpozicích látky, skrz jejich první průlomové testy s atomy a zářením, po mnohé moderní ideje a nové experimenty v 21. století, jak ve světě, tak v ČR, ukončené diskusí o aplikacích kvantových oscilací a vln v senzorice velmi slabých sil a přicházejících kvantových simulátorech a počítačích.

Kočka
 
OBR: Kvantová kočka v pohybu

věda hrou  věda hrou       
 

Obr: věda hrou – ukázky experimentů na exponátech, zdroj ÚPT AV ČR

Mezinárodní den kvantové fyziky (WQD) se každoročně slaví 14. dubna.
Ale víte proč?
Datum vychází z čísla 4,14 –⁠⁠⁠⁠⁠ tedy ze zaokrouhlené Planckovy konstanty, jež činí 4,135667696×10−15 neboli 0,000 000 000 000 004 135667696 eV.s. A proč je Planckova konstanta tak důležitá? Věděli jste, že se používá k definování kilogramu? A v jakých oborech a výzkumných směrech se s ní setkáme, či ovlivňuje i naše životy? To jsou některé z otázek, kterými se budou zabývat aktivity Mezinárodního dne kvantové fyziky.

WQD je iniciativou kvantových vědců z více než 65 zemí, jejímž cílem je podpořit veřejné porozumění kvantové vědě a technologiím po celém světě. Jde o decentralizovanou iniciativu, která zve všechny kvantové vědce, inženýry, pedagogy, komunikátory, podnikatele, technology, historiky, filozofy, umělce a jejich organizace, aby organizovali své vlastní aktivity, jako jsou přednášky, výstavy, prohlídky laboratoří, panelové diskuse a rozhovory při příležitosti oslav Mezinárodního dne kvantové fyziky po celém světě.