Metastabilita v organo-křemíkových hybridních strukturách s proměnnou dimenzionalitou

5033

Metastabilita v organo-křemíkových hybridních strukturách s proměnnou dimenzionalitou

Catena-poly(disubstituovaný křemík) (CSi) - lineárně vázaný křemík s bočními alkyl, aryl a p-konjugovanými skupinami představuje novou třídu elektronicky aktivních materiálů s perspektivními aplikacemi, což vyžaduje vysokou chemickou stabilitu. Některé excitace vedou k vytvoření jak nevratných degradačních produktů, tak metastabilních změn, které rozhodujícím způsobem ovlivňují fyzikální vlastnosti. Cílem projektu je studium všech procesů, které mohou vést k vytváření matastabilních stavů v CSi. K tomu účelu bude použito jak fotoexcitace, tak i excitace elektronovým a iontovým svazkem. Zvláštní pozornost bude věnována studiu termalizace excitovaného stavu, vzniku párových stavů a jejich disociaci, luminiscenci, štěpení Si-Si vazby a síťování a souvislostem mezi těmito procesy. Tvorba metastabilních stavů bude zaměřena na vývoj scintilačních a katodoluminiscenčních detektorů elektronových svazků a cílené vytváření záchytných stavů v holografických fotoreaktivních médiích. Chování těchto metastabilních stavů v těchto jednodimenzionálních křemíkových materiálech bude porovnáno s metastabilními stavy pozorovanými v trojdimenzionálním amorfním křemíku.
Řešitel v ÚPT: 
RNDr. Petr Schauer, CSc.
Řešitel: 
František Schauer - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Spoluřešitelé: 

Stanislav Nešpůrek - ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR
Petr Schauer - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA202/01/0518
Datum od: 
1. 1. 2001
Datum do: 
31. 12. 2003

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/docs_drupal/includes/common.inc:2777) in /var/www/docs_drupal/includes/bootstrap.inc on line 1486

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/docs_drupal/includes/common.inc:2777) in /var/www/docs_drupal/includes/bootstrap.inc on line 1490

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/docs_drupal/includes/common.inc:2777) in /var/www/docs_drupal/includes/bootstrap.inc on line 1490

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/docs_drupal/includes/common.inc:2777) in /var/www/docs_drupal/includes/bootstrap.inc on line 1490
Metastabilita v organo-křemíkových hybridních strukturách s proměnnou dimenzionalitou | Ústav přístrojové techniky

Chyba

Chybová zpráva

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/docs_drupal/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined ve funkci xmlsitemap_node_create_link() (řádek: 194 v souboru /var/www/docs_drupal/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
Na stránce došlo k neočekávané chybě. Zkuste to později.