Lokalizace epileptického ložiska a pokročilá analýza vysokofrekvenčního intrakraniálního EEG

104301

Lokalizace epileptického ložiska a pokročilá analýza vysokofrekvenčního intrakraniálního EEG

Epilepsie je jedním z nejčastějších neurologických onemocnění, kde se přibližně třetina pacientů musí podrobit invazivní léčbě v podobě chirurgické resekce epileptogenní tkáně. Pro úspěšné vyléčení je naprosto zásadní správně lokalizovat epileptická ložiska. Současné metody na lokalizaci epileptického ložiska nevyužívají aktuálně dostupné výpočetní kapacity a pokročilé metody zpracování signálu EEG, které mají potenciál zásadně zvýšit úspěšnost invazivní léčby epilepsie. Cílem projektu je zpřesnění lokalizace epileptického ložiska pomocí pokročilé analýzy intrakraniálního EEG, a potažmo zvýšení úspěšnosti léčby fokální, farmakorezistentní epilepsie. Mezi další cíle patří základní výzkum vysokofrekvenčních, elektrofyziologických dějů v hlubokých strukturách mozkové tkáně a analýza konektivity epileptického ložiska. Projekt navazuje na úspěšně ukončený projekt Kontakt II (2015-2017), ve kterém bylo dosaženo několika klíčových výsledků popisujících funkci epileptického ložiska. Naplnění cílů projektu bude dosaženo díky již fungující spolupráci českého a amerického týmu, ve které je výše zmíněná problematika intenzivně řešena na obsáhlém a unikátním souboru dat.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Petr Klimeš, Ph.D.
Řešitel: 
Klimeš Petr - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Cimbálník Jan - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
LTAUSA18
Datum od: 
1. 1. 2019
Datum do: 
31. 12. 2022