Letní stáž na ÚPT 2020

Témata letních stáží, které nabízí v letošních letních měsících Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR,  jsou již obsazena!

Studentům, kteří se zapojili do vyhlášených témat, přejeme hodně zajímavých vědeckých poznatků!

Soupis realizovaných témat:

 1. Lokalizace epileptického ložiska v lidském mozku, (odděleni Medicínské signály)
 2. Molekuly vody jako mikroskopické sondy nervového systému aneb Trocha fyzikální sociologie: svoboda a její hranice v populaci molekul vody, (odděleni Magnetické rezonance a Kryogeniky)
 3. Měření střední volné dráhy elektronů pod 100 eV pro elektronové analýzy, (odděleni Elektronové mikroskopie)
 4. Výroba grafénu pro elektronovou mikroskopii, (odděleni Elektronové mikroskopie)
 5. Nový pohled do struktury pokročilých automobilových ocelí, (odděleni Elektronové mikroskopie)
 6. Farmakologická modulace serotonergního systému a její vliv na prokrvení mozku aneb Co potkanovi teče hlavou? (odděleni Magnetické rezonance a  Kryogeniky)
 7. Turbulentní proudění v klasických a kvantových fázích kryogenního helia aneb Jak udělat řád v chaosu, (odděleni Magnetické rezonance a Kryogeniky)
 8. Přenos tepla v kryogenice aneb Letní výzkumná stáž s mrazem,  (odděleni Magnetické rezonance a Kryogeniky)
 9. Pokročilé litografické metody aneb Kamenorytcem třetího tisíciletí,  (odděleni Speciální technologie)
 10. Brána do mikrosvěta prostřednictvím CUDA, (odděleni Mikrofotonika)   
 11. Živá voda pro tkáně aneb 3D tisk pomůcky pro mikroskopii, (odděleni Mikrofotonika)    
 12. Rychlost pulsové vlny v segmentu,  (odděleni Medicínské signály)    
 13. Webová aplikace pro obsluhu analýzy EKG,  (odděleni Medicínské signály)    
 14. Konstrukce dynamického impaktního testeru,  (odděleni Speciální technologie)
 15. Rozbij si svoji vrstvu aneb Dynamická odolnost materiálů,  (odděleni Speciální technologie)
 16. Konstrukční „zlepšováky“ pro cryo-SEM,  (odděleni Elektronové mikroskopie)   
 17. Bio - Eco - Cryo-SEM ?  (odděleni Elektronové mikroskopie)
 18. Před elektronem se neschováš!  (odděleni Elektronové mikroskopie)
 19. Mikroskopie atomárních sil aneb Megaperspektiva v nanosvětě,  (odděleni Speciální technologie)    
 20. Brownův pohyb pod vlivem laseru,  (odděleni Mikrofotonika)     
 21. Chemik a laborant aneb Není akce bez reakce,  (odděleni Speciální technologie)      
 22. Umělá inteligence v analýze EKG,  (odděleni Medicínské signály)   
 23. Přeprava a tisk nanočástic pomocí světla aneb Fotonická hlaveň v akci,  (odděleni Mikrofotonika)    
 24. Studium Coulombovských krystalů aneb Stavíme hmotu v mikrosvětě,  (odděleni Mikrofotonika)      
 25. Zpracování obrázků z mikroskopu  pomocí strojového učení aneb Jak to vidí Tesla, když jí nechají řídit,  (odděleni Mikrofotonika)     
 26. Ve zdravém těle zdravý vzduch!  (odděleni Elektronové mikroskopie)