Korelativní fluorescenční mikroskopie a pokročilá nízko-energiová EREM pro zobrazování imunologicky značených vlhkých biologických vzorků

583004

Korelativní fluorescenční mikroskopie a pokročilá nízko-energiová EREM pro zobrazování imunologicky značených vlhkých biologických vzorků

Grant se zabývá základním výzkumem interakcí elektronů s plynem pro zobrazování vlhkých rostlinných buněk při nízkých energiích elektronového svazku. To umožní realizaci nové vize korelativní fluorescenční mikroskopie a pokročilé nízkoenergiové environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (LEESEM) pro studium imunoznačených proteinových komplexů v plazmatické membráně tabákových buněk. Nová strategie pro komplexní simulace interakcí elektronů s přesně definovanou směsí pracovního plynu v dynamicky se měnících podmínkách teploty, tlaku, rychlosti proudění (ANSYS Fluent) a emise signálních elektronů ze vzorku (GEANT4) bude realizována díky vylepšenému Monte Carlo programu. Pro validaci výsledků simulací budou navrženy nové detekční systémy. Ty umožní zvýšit rozlišení nebo zorné pole LEESEM. Díky nové Thermodynamically Optimised Low Temperature Method budou minimalizovány mikrostrukturní modifikace vzorků během pozorování v LEESEM, což je klíčové pro korelaci obrazů obou metod.

Řešitel v ÚPT: 
doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc.
Řešitel: 
Neděla Vilém - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Spoluřešitelé: 

Petrášek Jan - Univerzita Karlova, PřF

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA22-25799S
Datum od: 
1. 1. 2022
Datum do: 
31. 12. 2024