Konference LASER 59

Ve dnech 23. 10. - 25. 10. 2019 se koná již 9. ročník Konference LASER 59, multioborové setkání lidí pracujícími s lasery.
Konferenci pořádá Ústav přístrojové techniky AV ČR na Vysočině v hotelu Skalský dvůr za finanční podpory projektu AV21, program „Světlo ve službách společnosti“. Konference nabízí setkání s odborníky z veřejné i soukromé sféry, kteří se lasery profesně zabývají a mají zájem získávat kontakty a informace napříč různými obory a přístupy.
Řešitelem tématu je Ing. Bohdan Růžička, Ph.D., MBA z Ústavu přístrojové techniky AV ČR.
Více o Konferenci a registraci na http://alisi.isibrno.cz/Laser59

Laser 59

 

AV21