Komplexní umělé elektromagnetické struktury a nanostruktury

113003

Komplexní umělé elektromagnetické struktury a nanostruktury

Podstatou projektu je zkoumat a popisovat uměle vytvářené vysokofrekvenční elektromagnetické struktury složené zpravidla z buněk subvlnových délek, které poskytují neobvyklou elektromagnetickou odezvu v přírodě se běžně nevyskytující, jako jsou nízkoprofilové umělé magnetické povrchy, elektro-magnetické povrchy, a další materiály s elektromagnetickými zádržnými vlastnostmi a frekvenčně závislou odezvou, včetně grafenu. Práce budou zaměřeny na teoretický popis a analýzu vlastností. Výzkum bude doplněn výrobou vzorků pro experimentální ověření jejich chování. Pozornost bude věnována výzkumu metod přípravy grafenu. Navazovat bude měření těchto vzorků včetně plánování jejich aplikací pro vylepšení vlastností zejména zářičů, senzorů a dalších systémů a to až po nanometrové měřítko rozměrů jejich základních buněk. Zvláštní pozornost bude věnována vývoji numerických a obvodových modelů periodických systémů včetně použití pro uhlíkové nanotrubičky (nanovlákna) a grafenu. Paralelně budou rozvíjeny potřebné měřicí a zobrazovací metody včetně magnetické rezonance.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.
Řešitel: 
Jan Macháč - ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Spoluřešitelé: 

Petr Macháč - Vysoká škola chemicko technologická v Praze
Pavel Fiala - Vysoké učení technické v Brně, FEKT
Karel Bartušek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA17-00607S
Datum od: 
1. 1. 2017
Datum do: 
31. 12. 2019